Parkeringsregler i Sverige

Inden du rejser - Parkering

Generelle regler for parkering i Sverige

  • Det er kun tilladt at standse eller parkere på højre side af vejen i kørselsretningen - aldrig mod kørselsretningen.

  • På handicapparkeringspladser må du kun parkere med særlig tilladelse. Hvis du ikke har tilladelse, må du kun stoppe på disse pladser for at stige på eller af.

  • Du må ikke parkere inden for tyve meter før eller fem meter efter et stoppested. Du må kun standse inden for dette område for af- og påstigning, hvis det sker uden at hindre trafikken.

  • Det er ikke tilladt at parkere eller stoppe et sted, hvor du forhindrer anden trafik eller udgør en fare for andre.

Husk, at dette kun er generelle parkeringsregler, og der kan findes særlige regler på forskellige steder.

Du kan læse mere om svenske parkeringsregler hos Trafiko.

Hos Apcoa, EasyPark og Parkster finder du massevis af parkeringspladser rundt om i Sverige. Hold dig altid orienteret på skilte der hvor du er.