Mobildækning på broen

Her kan du læse om mobildækningen på Øresundsbron, og hvad de seneste målinger viser. Vi arbejder løbende sammen med operatørerne om at forbedre dækningen på forbindelsen.

En person kopplar in sin mobiltelefon till laddning i bilen.

Mobildækningen på Øresundsbron kommer fra basestationerne langs kysten og et supplerende forstærkningssystem på selve broen. Vi måler løbende dækningen fra de forskellige mobiloperatører. Den seneste måling fra april 2024 viser, at 3 (Tre)[KK1] har den bedste dækning på broen. Hvis du har spørgsmål til mobildækningen på broen, bedes du kontakte din operatør. Øresundsbron samarbejder med mobiloperatørerne om at forbedre kundeoplevelsen af mobiltelefoni på forbindelsen.

Måling af mobildækning på broen

Øresundsbron udfører operatøruafhængige målinger af dækningen og tjenester på både danske og svenske mobiloperatørers netværk. Målingerne udføres via uafhængige konsulentfirmaer, og målet er at præsentere den eller de operatører, der har den bedste dækning inden for tre forskellige serviceområder:

 • Taleopkald

 • Onlinemøder på Microsoft Teams

 • Streaming (Youtube)

Der lægges stor vægt på, at taleopkald ikke afbrydes under krydsningen, og at kunden kan krydse landegrænsen uden at miste forbindelsen. Målingerne foretages primært i bil, men der er også foretaget målinger ombord på tog. Tog har dog dårligere radiosignaloverførsel på grund af vognens udformning og solafskærmende vinduer og er derfor som regel udstyret med egne forstærkningssystemer.

Hvilke mobiloperatører har den bedste dækning?

Den seneste måling blev foretaget i januar i år (kun i bil), og baseret på denne måling anbefales følgende operatører:

Danmark:

Service

Opkald

Onlinemøde

Streaming

3 DK (Tre)

Ingen operatør kan garantera et godt videomøde

3 DK (Tre)
Telenor DK
TDC
Telia DK (Norlys)

Sverige:

Service

Opkald

Onlinemøde

Streaming

3 SE (Tre)

Ingen operatør kan garantera et godt videomøde

Telenor SE
Tele2
3 SE (Tre)
Telia SE

Den næste måling med tog er planlagt til tredje kvartal af 2024.

Hvilke mobiloperatører har Øresundsbron aftaler med i Sverige og Danmark?

Øresundsbron har i øjeblikket aftaler med følgende danske og svenske mobiloperatører.

Danske operatører, der er tilsluttet det udvidede mobilnetværk:

 • TDC

 • Telenor DK

 • 3 DK (Tre)

 • Telia SE

Svenske operatører, der er tilsluttet det udvidede mobilnætverk:

 • Tele2

 • Telenor SE

 • 3 SE (Tre)

 • Telia SE

Ud over disse operatører kan der være tjenesteudbydere og andre telefoniudbydere, der bruger ovennævnte netværk til deres tjenester. Spørgsmål om disse skal rettes til den respektive udbyder.

Hvordan fungerer teknologien?

Øresundsbron har et antennesystem, der er designet til at forstærke og supplere basestationerne på hver kyststrækning. Systemet strækker sig over hele forbindelsen - fra Kastrup-halvøen via tunnelen, Peberholm og hele vejen til betalingsanlægget ved Lernacken. Systemet hedder Dominant Cell Øresund og vil være tilgængeligt på både motorvej og jernbane.

På nuværende tidspunkt sendes mobilkommunikation til 2G (GSM), 3G (UMTS) og 4G (LTE). Understøttelsen af 3G er dog begrænset på grund af et igangværende skift af trafik fra 3G til 4G, og 2G er under en langsigtet udfasning, hvilket betyder, at ældre telefoner uden 4G kan opleve generelle dækningsproblemer på broen og andre steder. Hvis du har spørgsmål om mobildækningen på Øresundsbron, bedes du kontakte din operatør.