Nye miljøzoner i Danmark fra 1. okt 2023

Danmarks fem største byer indfører krav for dieselbiler i miljøzonerne. De nye krav gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Øresundsbron og den tilsluttende Øresundsmotorvejen (E20) er ikke omfattet af reglerne. Øresundsbro Konsortiet ønsker med denne artikel at informere vores kunder om de nye regler, men er ikke involveret i Danmarks regler for miljøzoner. For spørgsmål om miljøzoner og eventuelle bøder henviser vi derfor til miljoezoner.dk.

Dansk miljøzoneskilt, der markerer indkørsel i miljøzoner. Skiltet har hvid baggrund, sort tekst og kant samt en rød cirkel for at markere zonen.

Miljøzoner har eksisteret i flere år i flere europæiske lande, herunder Danmark. Formålet er at reducere luftforurening, især i følsomme områder som bykernerne i storbyerne. Fra den 1. oktober 2023 strammes reglerne for miljøzonerne yderligere i Danmarks fem største byer, nemlig København/Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg. 

Bøder i danske miljøzoner 

Miljøzoner er ikke nyt for danskerne; siden den 1. juli 2020 har godstransport, lastbiler og busser været omfattet af reglerne. Lidt over tre år senere ser kommunerne nu på reglerne igen for at omfatte personbiler. 

Den udvidede skærpelse af reglerne i miljøzonerne betyder, at alle dieselbiler skal have en partikelfilter eller mindst være i Euroklasse 5 for at kunne bruges inden for de pågældende områder. Hvis du er usikker på, om dit køretøj opfylder kravene eller ej, kan du besøge miljozoner.dk og kontrollere din bils status. 

Dem, der overtræder miljøzonernes regler, vil blive pålagt en bøde - i øjeblikket er bøden op til 1.500 danske kroner for personbiler og 12.500 kroner for tunge køretøjer. 

I visse tilfælde kan der foretages undtagelser fra reglerne; for aktuelle opdateringer, se miljoezoner.dk. 
https://miljoezoner.dk/om-mz/hvor-ligger-zonerne/  

Kort over miljøzoner i Danmark 

Formålet med miljøzoner er at forbedre luftkvaliteten i byområder for at mindske risikoen for sygdomme hos dem, der bor i områderne. Udover København/Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense er Danmark omfattet af miljøzonerne. Her kan du se detaljerede kort over de danske miljøzoner. 

Når du kører ind i en miljøzone i Danmark, møder du et skilt med hvid baggrund, sort ramme og en rød cirkel, der markerer zonen. Ordet "Miljøzone" er også tydeligt markeret med sorte bogstaver i bunden af skiltet. 

Miljøzonerne har automatisk nummerpladegenkendelse 

Tidligere skulle godkendte køretøjer bære en såkaldt miljøzone-mærkat, men nu kontrolleres køretøjerne via automatisk aflæsning af nummerpladerne. Selv hvis du kører i et udenlandsk køretøj, omfattes du af aflæsningen, da danske myndigheder har adgang til en række forskellige udenlandske køretøjsregistre, herunder det svenske. 
Hvis dit køretøj er registreret før den 1. oktober 2009, skal det dog registreres, inden du kører ind i miljøzonen. Når du registrerer dit køretøj, skal du også sørge for at medsende dokumentation, der beviser, at du har eftermonteret en partikelfilter. 

Dansk miljøzoneskilt, der markerer indkørsel i miljøzoner. Skiltet har hvid baggrund, sort tekst og kant samt en rød cirkel for at markere zonen.

Dette gælder for forskellige køretøjstyper fra den 1. oktober 2023 

  • Personbiler: Dieselbiler skal have partikelfilter. 

  • Godstransport: Ældre dieselgodstransportkøretøjer skal have partikelfilter. Dette gælder også for godstransportkøretøjer, der bruges privat og til virksomhedsformål. 

  • Lastbiler og busser: Ældre diesel-lastbiler og busser skal have partikelfilter. 

Senest opdateret: 2023-09-07