Vilkår Onlinebillet, Weekendbillet og Dagsbillet

Onlinebillet

1. Onlinebillet enkelttur eller returbillet

1.1 Onlinebilletten er gyldig i 30 dage fra købsdatoen.

2. Fortrydelsesret og tilbagebetaling

2.1 Kunden har 14 dages fortrydelsesret på hele købet, så længe billetten ikke er anvendt.

2.2 Tilbagebetalingen sker til samme betalingskort som er brugt ved købet.

2.3 Kunden har ikke ret til at efterregistrere onlinebillettens kvittering (hvis du inden for 25 dage ønsker at oprette en ØresundGO-aftale).

3. Ansvar

3.1 Du kan, på din tur over Øresundsbron, blive forsinket eller helt forhindret på grund af eksempelvis høj trafikbelastning, færdselsuheld, ekstreme vejrforhold eller på grund af andre skader og andet vedligeholdelsesarbejde på Øresundsbron.

3.2 Kunden er selv ansvarlig for at holde øje med og bedømme den aktuelle trafikinformation med det formål at sikre, at køretøjet køres på en måde, der er tilpasset forholdene. Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for skader, der har forbindelse med kundens eller andre trafikanters måde at køre på.

3.3 Kunden forpligter sig til at følge de til enhver tid påbudte trafikrestriktioner på Øresundsbron.

3.4 Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som f.eks. produktionstab eller indkomsttab, som forårsages af forsinkelser eller forhindring af overfart jf. punkt 3.

4. Videooptagelser

Betalingsanlægget er videoovervåget for at hindre uberettiget passage og for at gøre det muligt at inddrive betaling. Der foretages endvidere videoovervågning af den faste forbindelse for at tilvejebringe information om trafiksituationen og for at kunne yde assistance ved havari eller ulykker.

Weekendbillet

1. Weekendbillet t/r

1.1 Weekendbilletten er en samlet tur/retur billet til en specifik fremtidig weekend, som kunden selv vælger. Dog skal datoen for anvendelsen af Weekendbilletten ligge indenfor den i kampagnen specificerede periode. Billetten gælder for samme registreringsnummer på begge passager for en bil op til 6m. Billetten er et kampagne produkt og tilbydes i særlige perioder eller til udvalgte kunde segmenter og kan ikke kombineres med andre tilbud eller ØresundGO. Øresundsbron forpligter sig ikke til at tilbyde produktet kontinuerligt. Weekendbilletten kan kun købes på øresundsbron.com. Ved køb giver kunden sin e-mail adresse til Øresundsbron, og denne email kan også anvendes til markedsføring over for kunden og til målretning af informationer, tilbud og kampagner.

1.2 Billettens tur og retur passager skal anvendes inden for tidsrummet torsdag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Såfremt retur-passagen foretages efter søndag kl. 23.59 vil denne retur-passage i Weekendbilletten bortfalde og der betales ordinær pris ved for sen ankomst i betalingsanlægget.

2. Fortrydelsesret og tilbagebetaling

2.1 Kunden har 14 dages fortrydelsesret på hele købet, så længe billetten ikke er anvendt. Benyt link i bekræftelses email til at fortryde købet.

2.2 Tilbagebetalingen sker til samme betalingskort som er brugt ved købet.

2.3 Kunden har ikke ret til at efterregistrere billettens kvittering (hvis du inden for 25 dage ønsker at oprette en ØresundGO-aftale).

3. Ansvar

3.1 Du kan, på din tur over Øresundsbron, blive forsinket eller helt forhindret på grund af eksempelvis høj trafikbelastning, færdselsuheld, ekstreme vejrforhold eller på grund af andre skader og andet vedligeholdelsesarbejde på Øresundsbron.

3.2 Kunden er selv ansvarlig for at holde øje med og bedømme den aktuelle trafikinformation med det formål at sikre, at køretøjet køres på en måde, der er tilpasset forholdene. Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for skader, der har forbindelse med kundens eller andre trafikanters måde at køre på.

3.3 Kunden forpligter sig til at følge de til enhver tid påbudte trafikrestriktioner på Øresundsbron.

3.4 Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som f.eks. produktionstab eller indkomsttab, som forårsages af forsinkelser eller forhindring af overfart jf. punkt 3.

4. Videooptagelser

Betalingsanlægget og Øresundsbrons område er videoovervåget for at hindre uberettiget passage og for at gøre det muligt at inddrive betaling. Der foretages endvidere videoovervågning af den faste forbindelse for at tilvejebringe information om trafiksituationen og for at kunne yde assistance ved havari eller ulykker.

Dagsbillet

1. Dagsbillet t/r 

1.1 Dagsbilletten er en samlet tur/retur billet til en specifik fremtidig dato, som kunden selv vælger. Dog skal datoen for anvendelsen af Dagsbilletten ligge indenfor den i kampagnen specificerede periode.  Billetten gælder for samme registreringsnummer på begge passager for en bil op til 6m. Billetten er et kampagne produkt og tilbydes i særlige perioder eller til udvalgte kunde segmenter og kan ikke kombineres med andre tilbud eller ØresundGO. Øresundsbron forpligter sig ikke til at tilbyde produktet kontinuerligt. Dagsbilletten kan kun købes på øresundsbron.com. Ved køb giver kunden sin e-mail adresse til Øresundsbron, og denne email kan også anvendes til markedsføring over for kunden og til målretning af informationer, tilbud og kampagner. 

1.2 Billettens tur og retur passager skal anvendes inden for det samme døgn i tidsrummet kl. 00.00 – 23.59. Såfremt retur-passagen foretages efter kl. 23.59 vil denne retur-passage i Dagsbilletten bortfalde og der betales ordinær pris ved for sen ankomst i betalingsanlægget.   

2. Fortrydelsesret og tilbagebetaling 

2.1 Kunden har 14 dages fortrydelsesret på hele købet, så længe billetten ikke er anvendt. Benyt link i bekræftelses email til at fortryde købet.  

2.2 Tilbagebetalingen sker til samme betalingskort som er brugt ved købet.  

2.3 Kunden har ikke ret til at efterregistrere billettens kvittering (hvis du inden for 25 dage ønsker at oprette en ØresundGO-aftale). 

3. Ansvar 

3.1 Du kan, på din tur over Øresundsbron, blive forsinket eller helt forhindret på grund af eksempelvis høj trafikbelastning, færdselsuheld, ekstreme vejrforhold eller på grund af andre skader og andet vedligeholdelsesarbejde på Øresundsbron.  

3.2 Kunden er selv ansvarlig for at holde øje med og bedømme den aktuelle trafikinformation med det formål at sikre, at køretøjet køres på en måde, der er tilpasset forholdene. Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for skader, der har forbindelse med kundens eller andre trafikanters måde at køre på.  

3.3 Kunden forpligter sig til at følge de til enhver tid påbudte trafikrestriktioner på Øresundsbron. 

3.4 Øresundsbro Konsortiet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som f.eks. produktionstab eller indkomsttab, som forårsages af forsinkelser eller forhindring af overfart jf. punkt 3.  

4. Videooptagelser 

Betalingsanlægget og Øresundsbrons område er videoovervåget for at hindre uberettiget passage og for at gøre det muligt at inddrive betaling. Der foretages endvidere videoovervågning af den faste forbindelse for at tilvejebringe information om trafiksituationen og for at kunne yde assistance ved havari eller ulykker.