Trafikstatistik

Här redogör vi för vägtrafiken på Øresundsbron sedan bron öppnade år 2000. Statistiken omfattar den samlade trafiken över bron, inklusive pendlar-, fritids- och företagstrafik samt godstrafik.

Ladda ner trafikstatistik per månad (.xlsx) - Publicerat 2024-02-12

År

Motorcyklar

Personbilar

Personbilar
m. släp etc.

Bussar

Last- og
varubilar > 6 m

Totalt

2023

41.974

6.335.448

189.812

47.455

674.749

7.289.438

2022

46.830

5.769.735

161.727

39.901

710.182

6.728.375

2021

25.200

4.004.220

101.780

21.738

639.961

4.792.899

2020

21.613

3.896.538

53.033

20.268

596.797

4.588.249

2019

40.595

6.595.692

160.134

58.750

599.060

7.454.231

2018

40.432

6.669.010

237.828

57.629

498.580

7.503.479

2017

33.937

6.724.703

236.468

48.950

486.252

7.530.310

2016

36.103

6.648.689

222.340

52.630

464.024

7.423.786

2015

33.999

6.314.046

203.779

46.812

448.792

7.047.428

2014

34.087

6.217.111

194.495

50.362

422.222

6.918.277

2013

32.438

6.028.040

182.605

40.935

401.389

6.685.407

2012

31.608

6.165.369

178.984

40.939

378.665

6.795.565

2011

29.672

6.375.075

180.655

44.651

358.104

6.988.157

2010

31.254

6.499.956

172.573

44.523

328.295

7.076.601

2009

33.845

6.565.023

164.025

42.742

298.071

7.103.706

2008

35.012

6.502.882

161.386

47.979

341.106

7.088.365

2007

38.567

6.143.349

169.637

55.989

338.426

6.745.968

2006

32.496

5.227.770

142.188

57.918

306.940

5.767.312

2005

29.878

4.499.640

109.631

56.480

269.164

4.964.793

2004

33.615

3.908.014

94.232

58.270

230.546

4.324.677

2003

26.881

3.418.382

86.477

41.294

208.402

3.781.436

2002

25.868

3.106.318

73.942

41.433

180.803

3.428.364

2001

24.330

2.660.807

74.505

37.745

153.485

2.950.872

2000

23.617

1.520.821

48.587

22.712

63.902

1.679.639

Øresundsbrons betalstation möjliggör omfattande kategorisering av fordon. Sedan 2019 anges godstrafiken – inklusive varubilar på 6–9 meter – i kategorin "Last- och varubilar från 6 m." Det innebär att det inte är möjligt att direkt jämföra godstrafikutveckling från 2019 med tidigare perioder.

Trafiktalen är preliminära till dess att årsrapporten för respektive år publiceras.