Fyra viktiga samtal vid felrättning på Øresundsbrons järnväg

Järnvägsföretag anmäler till Banedanmark eller Trafikverket som anmäler till Øresundsbro Konsortiets serviceentreprenör.

Vid kommunikation vid akut felavhjälpning i järnvägsanläggningen behöver Øresundsbro Konsortiets serviceentreprenören eller Øresundsbro Konsortiets Trafikledare för andra tekniska system) som påverkar järnvägsdriften meddela Banedanmark och Trafikverket hur arbetet fortlöper. Då kan Banedanmark och Trafikverket och järnvägsföretagen göra en så bra prognos som möjligt och kan därmed planera trafiken på bästa sätt.

Øresundsbro Konsortiets serviceentreprenör felrättningspersonal ska ringa fyra samtal till (Trafikledningscentralen) - Tågklareraren dansk eller svensk för att rapportera om läget:

  1. Jag är på väg och beräknar att vara på plats vid felstället om xx minuter. – I detta läge lämnar Banedanmark eller Trafikverket även de kompletterande uppgifter som felavhjälparen kan behöva.

  2. Jag är på platsen där felet finns och börjar felsökningen. – Här lämnar felavhjälparen en första prognos.

  3. Jag har avslutat felsökningen och börjat avhjälpa felet. Detta beräknas ta xx minuter.

  4. Felet är avhjälpt.

Schematiskt enkelt flödeschema

Schematiskt enkelt flödeschema