Eldrift

Eldriftproceduren gäller för driften av kontaktledningsanläggningen mellan Tårnby Neutralsektion och Lernacken Neutralsektion.

Eldriftsproceduren är baserat på följande föreskrifter:

  • TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar gällande från svensk sida och fram till teknikgränsen km 18.235.

  • Fjernbaneinstruksen (FKI) gällande från ägareskapsgränsen km 12.854 och fram till teknikgränsen km 18.235.

Eldriftproceduren utgör ett komplement till Avtalskonceptet mellan Banedanmark och Øresundsbro Konsortiet / Trafikverket och Øresundsbro Konsortiet.

2021:

Eldriftsprocedur - Revision 16 (PDF) - Gällande från och med den 17 september 2022

Bilaga A

Lernacken-Kastrup rev 180101 Bilag A (PDF) - Gällande från och med 1 maj 2021

Övergripande kopplingsschema järnväg 25 kV 50 Hz system (PDF) - Gällande från og med den 1 januari 2018

Instruktion

Information vidrörande kontaktledningsanläggningen mellan TÅTN – LNKN (PDF)