Ansökan om dispens

Vid ansökan om dispens från Øresundsbro Konsortiets säkerhetsinstruktioner, säkerhetsprocedurer och avtal som inte kräver godkännande av säkerhetsmyndigheter, ska ansökan vara Øresundsbro Konsortiet tillhanda senast 1 vecka innan dispensen ska användas.

Vid ansökan om dispens från Øresundsbro Konsortiets säkerhetsregler som kräver godkännande av säkerhetsmyndigheterna i Danmark och/eller Sverige ska ansökan vara Øresundsbro Konsortiet tillhanda så tidigt att Øresundsbro Konsortiet kan genomföra tillståndsprocessen och därmed också uppfylla de krav som ställs i Kommissionens förordning (EU) Nr. 402/2013 av den 30 april 2013.

Ansökan om dispens