Trafikeringsavtal för trafikering av järnvägen

Mallarna på denna sida kan användas vid förhandling mellan Banedanmark för dansk del och respektive Trafikverket för svensk del och järnvägsföretag för trafikering av Öresundsförbindelsen.