Personuppgiftspolicy för intressenter och media 

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Øresundsbro Konsortiet (”vi” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du som mediarepresentant eller intressent deltar i våra evenemang eller på annat sätt har visat intresse för kontakt med oss. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen  
Øresundsbro Konsortiet baserad i Malmö. Telefon: + 46 (0)40 676 60 00. E-post: kontakt@oresundsbron.com

Øresundsbro Konsortiet, med samtycke som rättslig grund, hanterar identifierande personuppgifter (namn) och kontaktuppgifter (mail, telefonnummer) av intressenter som vill delta på evenemang för media eftersom det finns ett behov av att känna till antalet personer som avser delta på evenemanget. Vi behöver till exempel kunna anpassa transporter, lokaler, säkerhetsutrustning samt kommunicera praktiska detaljer kring evenemanget (plats, datum/tid, särskilda instruktioner). Fotografering vid evenemanget kan ske, vilka kan publiceras digitalt med ditt samtycke. Motsätter du dig detta så meddela berörd fotoansvarig på plats att samtycke ej ges. Personuppgifterna sparas tills eventet är över, och de gallras en vecka därefter.  Øresundsbro Konsortiet lämnar inte ut dina personuppgifter i relation till denna behandling till någon utanför företaget men använder distributionsverktyg för att hantera kommunikationen.

Du har alltid rätt att: 

  • begära rättelse av dina personuppgifter; 

  • begära tillgång till dina personuppgifter;

Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att: 

  • motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad; 

  • begära att vi raderar dina personuppgifter; och 

  • få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). 

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att höra av dig till pressansvarig. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att ange eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller Danska Datatilsynet