Øresund Talks 2024 - filmer

Morten Dahlin

Danmarks nytiltrådte minister for nordisk samarbejde, Morten Dahlin (V), gav sit og regeringens perspektiv på potentialet i Øresundregionen, og hvad der skal til for at udnytte det bedre end i dag.

Lars Sandahl Sørensen

Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri, fortalte om, hvad Øresundsregionen og Nordens største arbejdsmarked betyder for erhvervslivet, og hvordan vi får udnyttet potentialet, så det kommer erhvervslivet til gavn.

Tilde Marie Ussing, OECD

Tilde Marie Ussing, OECD, gav sit syn på Øresundsregionen og potentialet i Nordens største arbejdsmarked i et globalt perspektiv.

Samtale mellem Morten Dahlin, Lars Sandahl Sørensen og Linus Eriksson

Morten Dahlin, Lars Sandahl Sørensen og Linus Eriksson holdt en samtale om, hvordan vi kommer videre fra tale til handling med at få indfriet potentialet i Nordens største arbejdsmarked til gavn for erhvervsliv og samfund.

Summering och avrundning med Charlotte Wrangberg, Kristina Miskowiak Beckvard & Linus Eriksson

De två ambassadörerna Charlotte Wrangberg och Kristina Miskowiak Beckvard, tillsammans med Linus Eriksson, sammanfattade resultatet av workshopen och avrundade dagen.