Øresund Talks 2023 - talere

Johan Dalén, Regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne och Blekinge.

Johan Dalén
Regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne och Blekinge

Karen Ellemann, Generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet.

Karen Ellemann
Generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet

Kasper Krogh, Redaktionschef, inrikes, på Berlingske.

Kasper Krogh
Redaktionschef, inrikes, på Berlingske

Anette Steenberg, VD, Medicon Valley Alliance.

Anette Steenberg
VD, Medicon Valley Alliance

Linus Eriksson, VD, Øresundsbro Konsortiet.

Linus Eriksson
VD, Øresundsbro Konsortiet

Benny Engelbrecht, Medlem av Folketinget, (S), Finansordförande.

Benny Engelbrecht
Medlem av Folketinget (S)
Finansordförande

Henrik Andersen, VD & Group President, Vestas.

Henrik Andersen
VD & Group President, Vestas