Öresundsregionen

Öresundsregionen och Nordens största arbetsmarknad

  • Öresundsregionen består av Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne.

  • Regionen har cirka 4,3 miljoner invånare.

  • Öresundsregionen är Nordens största arbetsmarknad med cirka 2 miljoner sysselsatta.

  • En fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund kan resultera i en årlig vinst på uppemot 2,9 miljarder DKK för svensk och dansk ekonomi. Samtidigt skulle det öka skatteintäkterna med 1,3 miljarder DKK årligen.

  • Totalt arbetspendlade cirka 16 900 personer mellan Danmark och Sverige under 2021.

  • Cirka 15 800 personer pendlade från Sverige till Danmark.

  • Cirka 1 100 personer pendlade från Danmark till Sverige.

  • Svenskar som pendlade till Danmark för att arbeta bidrog med 8,8 miljarder DKK (2021-priser) till Danmarks BNP.

  • Det rådet brist på arbetskraft i Danmark inom vissa branscher, samtidigt som det är hög arbetslöshet i Skåne.

  • Ett mål för en mer integrerad arbetsmarknad är 30 000 pendlare år 2030.

Øresundsregionen med Øresundsbron.