Information till arbetssökande om behandling av personuppgifter

Vi följer gällande regler enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) för skydd av din personliga integritet när du söker arbete på Øresundsbron.

Dina personuppgifter kommer att användas inom Øresundsbron av personer som arbetar med rekrytering. Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Øresundsbrons berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftning. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att raderas.  

Som hjälp i rekryteringsprocessen använder vi ibland en internetbaserad rekryterings- och urvalsportal som ligger hos tredje part som har fullständig upphovsrätt och rättighet till sina produkter. Øresundsbron är självständigt dataansvarig för de personuppgifter som lämnas ut till Øresundsbron via 3. part.  

Följande personuppgifter kommer att vara tillgängliga för Øresundsbron: De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg.

Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från tester.  

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-avdelning. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten eller Datatilsynet.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv hos Øresundsbron. Skicka din begäran till Øresundsbrons HR-avdelning via mailadress jgo@oresundsbron.com. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.