Filma och fotografera på Øresundsbron

Øresundsbron upplever ett stort intresse från fotografer, produktionsbolag och redaktioner. Här berättar vi övergripande om vilka regler som gäller vid fotografering och filmning på Öresundsförbindelsen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att dessa respekteras.

I betalstationen

Kontakta oss gärna i förväg om du planerar fotografering i betalstationen. Det hjälper personal som övervakar trafiken och arbetar i betalstationen att veta vad som pågår och vem det är som är på plats.

Generellt är det tillåtet att stå på trottoaren, vid byggnaderna på norra eller södra sidan av betalstationen, och filma ut mot trafiken. Tänk på att det är förbjudet att gå ut i banorna utan tillstånd från, och ledsagning av, brons personal.

Ute på förbindelsen

Vid fotografering ute på förbindelsen är det i stort sett som att filma på vilken motorväg som helst. Man får lov att göra det man får på en vanlig motorväg så länge trafikreglerna följs.

Med andra ord är det tillåtet att filma med en kamera inne i en bil, så länge ingenting sticker ut från bilen. Man får också lov att filma in i en bil som är på släp efter en annan bil, alltså rakt framifrån.

Man får inte lov att ha kameran på en arm eller kran så att den sticker ut från flaket. Man får inte heller köra parallellt med två bilar, så att man blockerar omkörningsfilen för annan trafik. Däremot får man förstås göra en normal omkörning.

Man får inte stanna och man måste hålla sig inom gällande regler för hastighet och varken köra för fort eller för sakta.

För att göra en filmning på motorväg enligt ovan behöver man inget tillstånd från oss. Men det underlättar för trafikövervakningen att veta vad som pågår, och vem som är ansvarig för fotograferingen. Därför vill vi bli kontaktade i förväg med information om dag, tidpunkt och namn på kontaktperson.

Detta hjälper oss också om vi får frågor från kunder som ringer in och undrar. Vi kan också behöva få kontakt om något särskilt inträffar på bron medan filmningen pågår.

Vid önskemål som kräver assistans av Øresundsbrons personal, alltså sådant som går utanför vanlig körning på motorvägen, ska man göra en förfrågan hos oss minst tre veckor i förväg. Vi avgör för varje enskilt fall vad vi kan hjälpa till med, beroende på vad det är för projekt, våra resurser samt andra praktiska omständigheter.

Filmning och fotografering från drönare

Flygning med drönare över vägbanan och betalstationen på Øresundsbron är inte tillåten. Øresundsbron utfärdar inte tillstånd utan hänvisar till relevanta myndigheter i Danmark och/eller Sverige, beroende på platsen för drönarflygningen. Ta reda på vilka särskilda bestämmelser som gäller med anledning av närheten till Copenhagen Airport i Kastrup.

Reglerna för fotografering och filmning från drönare generellt skiljer sig åt i Sverige och Danmark.

Se vilka regler som gäller i Sverige: Transportstyrelsen

Se vilka regler som gäller i Danmark: Trafikstyrelsen

Kontakta Øresundsbrons kommunikationsavdelning via press@oresundsbron.com i god tid före planerad fotografering.