Beställ, spärra eller byt bizz

Du vet väl att du kan köra och betala med endast ditt registreringsnummer? 

Med ett helt digitalt betalmedel är du dessutom med och begränsar klimatavtrycket. 

När du väljer att använda automatiskt avläsning av registreringsnummer slipper du krånglet med att komma ihåg din bizz inför varje tur. En bizz har dessutom ett batteri med begränsad livslängd och när batteriet tar slut måste den slängas. Genom att köra på ditt registreringsnummer är du med och begränsar ditt klimatavtryck genom att avstå från en bizz som annars skulle ha producerats, fraktats och, till slut, hamnat i återvinningen.

Registreringsnummeravläsning är säkert! 

Avläsning med registreringsnummer är inte bara bra för miljön, den är dessutom mycket säker.
4 av 5 kunder väljer idag att köra med registreringsnummer och mer än 99% av dessa avläses snabbt och smidigt i betalstationen. 
 
Både Øresundsbron och Storebæltsbroen mellan Själland och Fyn kan läsa av registreringsnummer. 


Om du behöver köra genom andra betalstationer än Øresundsbron och Storebæltsbroen kan du beställa din bizz via din betalningsförmedlares hemsida.  

Du kan även byta och spärra bizzar du redan har. Beställning, spärrning eller byte av bizz görs på din betalningsförmedlares hemsida.

Kom ihåg!  

Ska du köra med bizz på ett ØresundGo- eller ØresundPendlare-avtal? För att få din rabatt över Øresundsbron behöver du ange ange rätt registreringsnummer till bizzen. Detta gör du på Mitt konto. 

Om du har bytt bil så behöver du ändra ditt registreringsnummer till din bizz. 

Exempel på betalningsförmedlare är ØresundPAY eller Brobizz A/S


Så ändrar du dina uppgifter