När behöver jag en bizz?

En bizz är en fysisk dosa som du sätter i bilens vindruta. När du sedan kör med bizzen så känner betalstationen av bizzen, öppnar bommen och du kan köra igenom. 

Betalstationen hittar ditt avtal med hjälp av din bizz och kan då räkna ut vilket pris och hur du ska debiteras. 

Idag behöver du inte alltid en bizz, då den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att läsa av samma information från ditt registreringsnummer.Både Øresundsbron och Storebæltsbroen mellan Sjælland och Fyn kan läsa av registreringsnummer. 

Resan fungerar precis lika smidigt med registreringsnummeravläsning. Den enda skillnaden är att betalstationen läser av din registreringsskylt istället för en bizz som sitter i bilen. 

Kör du endast över Öresundsbron och/eller Storebältsbron behöver du alltså inte bizz.  Ibland behöver du fortfarande en bizz  

  • Registreringsnummeravläsning fungerar inte i  

  • Norge 

  • Färjeöverfart Helsingborg-Helsingör 

  • Färjeöverfart Rödby-Puttgarten eller Gedser-Rostock.  

 Om du vill kunna passera utan att betala på plats, behöver du en bizz för dessa förbindelser.  

  • Du har ett pendlare-avtal för Øresundsbron där du använder registreringsnummeravläsning. Samtidigt önskar du att dina resor under helg och fritid ska betalas med ett annat avtal. Beställ då en bizz till detta andra avtal, och ha den i bilen endast när du vill köra på fritiden. När du har din bizz i bilen kommer den att läsas före ditt registreringsnummer. 

  • Du har en bizz via företaget och samtidigt ditt registreringsnummer kopplat till ett privat avtal. Kom ihåg att din bizz blir avläst före ditt registreringsnummer. 


Registreringsnummer och bizz