Jag har betalat fel pris över Øresundsbron

Har du blivit feldebiterad? Vi beklagar detta och hjälper naturligtvis gärna till med en återbetalning.

Hur har du betalat för din resa? 

  • Bizz 

Vi behöver ditt 16-siffriga bizznummer 

  • Avläsning av registreringsnummer

Vi behöver ditt fordons registreringsnummer

  • Kreditkort, debitkort eller Bensinkort 

Vi behöver de sex första och fyra sista siffrorna på det kort du betalade med.  Ex: (457592xxxxxx4282) För att kunna göra en återbetalning behöver vi, utöver kortinformationen, namnet på din bank, konto- och clearingnummer samt kontoinnehavarens fulla namn. 

  • Kontant 

Vi behöver det kvittonummer som står på ditt kvitto från betalstationen. För att kunna göra en återbetalning behöver vi utöver kortinformationen namnet på din bank, konto- och clearingnummer samt kontoinnehavarens fulla namn.  

För att kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt ber vi dig att fylla i vårt kontaktformulär
Priser och rabatter