Säkerhet på Öresundsbron

Hur är säkerheten på Øresundsbron? 

Trafiken övervakas dygnet runt av personal på trafikcentret vid betalstationen. Övervakningen sker både manuellt via kameror och automatiskt via ett antal mätare och sensorer på hela förbindelsen. 

Du är aldrig ensam på Øresundsbron, varken uppe på bron eller nere i tunneln. Trafiken övervakas dygnet runt av personal på trafikcentret vid betalstationen. Övervakningen sker både manuellt via kameror och automatiskt via ett antal mätare och sensorer på hela förbindelsen. 

Kör säkert på bron 

Köra säkert i tunneln 

Nödtelefoner och nödutgångar 

Det finns nödtelefoner uppsatta i tunneln och du kommer i kontakt med larmcentralen så fort du lyfter luren. Øresundsbrons trafikcentral medlyssnar för att kunna avgöra om det är nödvändigt att omdirigera trafiken. Det är 88 meter mellan nödtelefonerna som är placerade på den högra väggen i så kallade nödpaneler som även innehåller en brandsläckare samt en knapp till brandlarmet. 

På resten av förbindelsen finns det skyltar med anvisningar om var du ska ringa om du behöver hjälp. 

På nödpanelens motsatta sida hittar du nödutgångarna via gröna ståldörrar som du ska använda vid brand eller större olyckor. Dörrarna leder till en evakueringstunnel som löper parallellt med motorvägen.

Om du får problem på bron, t ex motorstopp eller punktering, ber vi dig att kontakta polisen eller assistancekåren. 

 

Du kan hjälpa till 

Se till att ha tillräckligt med bränsle i tanken innan du kör över Øresundsbron.  

  • Ställ in radion på FM 102.0, 96.5 eller 93.9 för trafikmeddelanden. 

  • Respektera hastighetsgränserna. 

  • Håll extra stort avstånd till bilen framför dig i tunneln. 

  • Följ alltid anvisningarna på skyltarna. 

  • Orientera dig om placeringen av nödtelefoner och nödutgångar. 

  • Hjärtstartare 

På Øresundsbron har vi hjärtstartare i byggnaderna på båda sidor av betalstationen. Kundassistenterna är utbildade i att använda hjärtstartarna och du är i goda händer ifall olyckan skulle vara framme.  

Mindre vattenläckage i tunneln är ofarligt och helt normalt 

Naturliga rörelser i tunneln till följd av temperaturvariationer orsakar då och då små vattenläckage i Öresundstunneln. Det är mycket svårt att få en tunnel helt tät och den är därför konstruerad att tåla mindre läckage som är helt ofarliga. 

 Läs mer om läckage här. 


Köra på bron