Får jag lov att låna ut min bizz?

Din bizz tillhör dig och du får låna ut den till personer inom hushållet. Vänligen säkerställ att registreringsnumret på fordonet är kopplat till bizzen ifall ditt ØresundGO eller ØresundPENDLAR avtal ska användas.

Kom ihåg att du enbart kan koppla fem fordon per kalenderår.


Aktuellt