Natur & SportDanmark

Rusland och Rudolph Tegners Skulpturpark

Upptäck ett av Nordsjällands mest unika naturområden, hedlandskapet Rusland utanför kustorten Dronningmølle, och upplev den sällsamma kombinationen av vidsträckta kullar täckta av ljung och flygsand, orörd urskog, havsutsikt och tidlös konst i form av skulptören Rudolph Tegners berömda statyer.

Området

Rusland betyder Ryssland på danska och det är vad man i folkmun kallar det vackra hedlandskapet utanför nordsjälländska Dronningmølle där bildhuggaren Rudolph Tegners berömda skulpturpark ligger. Den 260 hektar stora heden sträcker sig ner mot Kattegatt och ger området en särpräglad karaktär med flygsand, ljung, låga enbuskar och vindpinade tallar. Parkens ena kortsida sluttar ner mot Pandehave Ådal som omges av gammal lummig urskog och bland Tegners fjorton bronsstatyer strövar betande får vars uppgift är att hålla växtligheten i trim.


Historia

Parken ligger i anslutning till Rudolph Tegners Museum som ritades och planerades av konstnären själv för att slå upp dörrarna år 1938. Innanför den säregna betongfasaden finns 335 av hans verk utställda, från originalverk i gips till brons- och marmorstatyer och målade tavlor.

Skulpturparken kom dock till långt tidigare. Sommaren 1916 cyklade konstnären och hans hustru Elna ofta runt på Nordsjälland och bägge två fascinerades djupt av det karga hedlandskapet som stod i skarp kontrast till det blomstrande danska sommarlandskapet. Samma dag köpte de det första av totalt 34 tunnland mark och lät placera ut statyn Kung Oidipus och Antigone och med hjälp av insamlade medel växte snart antalet konstverk. Idag finns det totalt 14 skulpturer i parken, däribland delar från samlingsverket Livets Port och Tegners kärleksfulla avbildning av sin hustru.


Praktiskt

Parken är öppen året runt och det är gratis att gå in. Man får gärna ta med sig matsäck och ha picknick på området men det är väldigt viktigt att man städar upp efter sig och använder de utplacerade papperskorgarna. Under sommarhalvåret får hundar inte vistas i parken av respekt för de betande djuren och vintertid ska hundar hållas kopplade.


Foto: Rudolph Tegners Museum


ØresundGO

Läs mer här om du inte redan har ett ØresundGO rabattavtal som ger dig tillgång till alla fördelar i CLUB Øresund.

Läs mer


Kontakt