Studie: Kapaciteten på Øresundsbron

Publicerad 2021-03-17

Med över 20 år av fast förbindelse i Öresundsregionen, och en framtida Fehmarn Bält-förbindelse 2029, aktualiseras frågorna: Hur står det till med kapaciteten på bron i dag och framöver? Och vilka investeringsbehov finns för att möta trafiken från Fehmarn Bält? Øresundsbro Konsortiet har därför beställt en extern kapacitetsstudie från Afry.

Syftet med studien är att få en bild av dagens flaskhalsar och framtida kapacitetsläge och därmed ge Øresundsbro Konsortiet ett underlag att arbeta med i framtida strategisk planering, både internt såväl som mot andra aktörer.

Läs studien här (.pdf)