Registration for safety course

Øresundsbro Konsortiets obligatoriska säkerhetskurs för anställda och samarbetspartners.

Samtliga som ska färdas och/eller arbeta på Øresundsbron ska ha genomgått och avklarat säkerhetskursen innan de ges tillgång till anläggningen. Syftet med kursen är att ge kännedomen om anläggningens uppbyggnad samt information om ett säkert tillvägagångssätt på plats. Detta för att förebygga farliga farliga situationer och olyckor. Kursen är onlinebaserad och kan genomföras på PC, Tablets och Smarphones överallt där det finns tillgång till Internet. Anmälan till kursen sker via formuläret nedan.