Eldrift

Eldriftsproceduren gælder for driften af køreledningsanlægget mellem Tårnby Neutralsektion og Lernacken Neutralsektion.

Eldriftsproceduren er baseret på følgende forskrifter:

Fra Lernacken (km 29.795) til teknikgrænsen ved km 18.235 gælder TDOK 2015:0223 Elsikkerhedsforskrifter for arbejde på eller nær køreledninger og togvarmeanlæg.

Fra ejerskabsgrænsen ved km 12.854 til teknikgrænsen ved km 18.235 gælder Fjernbanens Kørestrøms-Instruks (FKI).

Eldriftsproceduren er et tillæg til kontrakten mellem henholdsvis Øresundsbro Konsortiet og Banedanmark og Øresundsbro Konsortiet og Trafikverket.

2021:

Eldriftsprocedure - Revision 16 (PDF) - Gælder fra og med 17. september 2022

Bilag A

Lernacken-Kastrup rev 210501 Bilag A (PDF) - Gælder fra og med 1. maj 2021

Overordnet koblingsskema for jernbane 25 kV 50 Hz system (PDF) - Gælder fra og med 1. januar 2018

Instruktion

Underretninger vedr. Kørestrømsanlægget mellen TÅTN – LNKN (PDF)