Ansøgning om dispensation

Ved ansøgning om dispensation fra Øresundsbro Konsortiets sikkerhedsinstruks, sikkerhedsprocedurer og aftaleforhold, der ikke kræver godkendelse hos sikkerhedsmyndighederne, skal ansøgningen være Øresundsbro Konsortiet i hænde senest 1 uge før dispensationen skal anvendes.

Ved ansøgning om dispensation fra Øresundsbro Konsortiets sikkerhedsregler, der kræver godkendelse af sikkerhedsmyndighederne i Danmark og/eller Sverige, skal ansøgningen være Øresundsbro Konsortiet i hænde så tidligt, at Øresundsbro Konsortiet kan gennemføre godkendelsesprocessen og hermed også opfylde betingelserne i EU-Kommissionens forordning Nr. 402/2013 af 30. april 2013.

Skabelon for dispensationsansøgning