Resultater fra workshop - Øresund Talks 2024

På denne side kan du se svarene fra deltagerne til workshoppen ved Øresund Talks 2024. Deltagerne skulle debattere, hvad der kan gøre den største forskel for at udnytte potentialet i Nordens største arbejdsmarked, og de kom frem til nedestående interessante forslag.

Harmonisering af uddannelse m.v. - fjerne barrierer for at søge arbejde inden for regionen.

Minister fra Sverige

Kulturell skillnad som måste bemötas. Regler o anställning måste vara enklare . Påtryckningar ftån närings livet ftån båda länder . Nätverka . En gemensam påtryckning till styrande

Önskar att få till en grupp företagare/invånare som sammankallar till jobbsökande på båda sidorna 4ggr/år

Låt Köpenhamn bli Skånes huvudstad!

Bedre infrastruktur på tværs af Øresund, men også i f.eks. København - Københavnertunnel, Øresundsmetro etc..

Det nye digitale rejsekort skal også virke i Skåne.

Kommunicera de svenska vinsterna med arbetspendling över Öresund till nationella arenan.

Räds inte de stora besluten! Det är de höga frukterna som måste plockas. De lågt hängande är få.

Fag forbund for øresund region fælles. Faket. Minister for regionen Bank for regionen

Större fokus på ekonomin och påverkan på nationell tillväxt!

Bearbejde Stockholm - vise værdierne på nationalt niveau

Involvera industriföreträdare för att påverka nationellt.

E-id och andra digitala lösningar som fungerar på tvärs

Öresunds-lag, som skapar FastTrack, för pendlare, öppnar upp för banker, skatt, kontraheringsplikt, mm, mm. Fler gemensamma evenemang Yrkes-VM, AI-region, Ishockey-VM m fl

Region Skåne måste samla ihop sig kring infrastrukturfrågorna och förtydliga prioriteringen gentemot Stockholm

Relevant national planlægning og lovgivning i fht arbejdsmarked og mobilitet/infrastruktur børe have fokus på integration af grænseregioner (Greater Copenhagen) Pres fra politikere og erhvervsliv

Europåspåret behövs, särskilt om dagens 17,5 ska öka till 30’ pendlare.

Vigtigt at få den nye skatteaftale på plads asap - det vil løse meget … og her forpligter ministerens ord, da det jo er en flertals regering, han repræsenterer!

Fast track ordning jf erfaringer fra integration af ukrainere.

En representant från svenskt näringsliv som kan sätta frågan i ett nationellt perspektiv och visa på business caset inte bara regionalt perspektiv

Att fatta beslut! Vi kan inte bara konstatera problemen år efter år utan att nå resultat

I 1397 etablerede vi Kalmarunionen. Dengang samlede vi Norden pga en ydre fjende. Er det tid igen?

Samarbejde lignende grænseregioner både i Norden men også EU og globalt

Arbetsgivare och kommuner som erbjuder helhetslösningar med boende mm

Forhandlingerne om Øresundsaftalen skal afsluttes snart. Fortsat pres på de respektive ministre. Politisk pres fra Greater Copenhagen politikere og erhvervslivet skal også mere på banen.

Revidering av skatteavtalet och förenkling för arbetstagare gällande regler.

Tillad alle bosat i Skåne med svensk arbejdstilladelse at arbejde i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Gör Skåne danskt!

Bopælsbevis i Regionen burde være nok for at få adgang til at arbejde. Skåne burde integreres til København, hvis Stockholm ikke ønsker at investere i andre del af landet.

Skåningarna och Danskarna bör göra en skrivelse till den Svenska regeringen, där vi kräver att bli Danskar!

Pris på bron dyrt

Kender indbygerne i Greater Copenhagen til potentialet i regionen -behov for kampagne fra arbejdsmarkedts partnere m.v.

Pålitliga kommunikationer på tvärs!

Lær af andre grænseregioner i fht at løse udfordringer med fælles billetsystemer . Tag v lære af Skånetrafiken

Regional lösning på 3:e landsmedborgar-pendling likt

Styrke samarbejdet mellem trafikselskaberne , også Molslinjen!

Följ Öresundsbrons exempel med att skapa en hype och känsla för vår region

Mer danska i skolan!

Billigare att resa över bron.

Regelsæt rettet mod mindre virksomheder. Fokus på nem håndtering af svenske ansættelser i DK kræver simpelt regelsæt/færre rigide regler.

Ekonomiska incitament

Glöm inte att alla regler kring föräldraledighet.a-kassa. Sjukskrivning och övriga relaterade regler och system också måste ses över.

En fælles indsats for ar fastholde de internationale studerende på life science området.

Vi skal have en fælles øresundsminister

Nordiska ministerrådet måste ta frågan på allvar och lyfta skatteproblematiken

Vi skal have kanaliseret den store arbejdsmarkedsoverskud fra Sverige til Danmark, hvor der er en stor efterspørgsel.

Skatteaftale - work from home eksempel på unødig begræsning

Konkret handling inden for regionen, f.eks. se til at færgen mellem Helsingborg og Helsingør bliver en del af den integrerede transport-/billetsystem

En del af arbejdet med at få orden i det danske penalhus er at færdiggøre havnetunnel/østlig ringvej da den mindsker transporttid og dermed reelt forøger Øresundsbrons opland

Bedre information og anvisning/rådgivning om regiornen, arbejde over Øresund

Kampagne og information på begge sider af Sundet, så vi kan høste den lavthængende frugt at få rekrutteret flere svenskere til både service,-, oplevelse- og sundhedssektor

Den nationella nivån MÅSTE snacka samman!

Skattemyndigheterna synkas bättre snarast; inklusive ta bort sink-skatten sänkas Annars harmonisering i största möjliga vis på båda sidor.

Togtrafikken er det største problem - hvis du ikke kan komme frem og tilbage til og fra jobbet til tiden, så er skat og pension mindre vigtig. 5 minutters drift.

Skatteaftalen Tredjelands borgere lige adgang Angst for arb anden side mht sprog og kultur Sociale regler for a-kasse Pension svært Løn i begge lande v to ansættelser Meget Dyrt køre over

* De nationale politikerne skal holde det på dagsorden - prioritere det * Erhvervslivet - interesseorganisationerne skal holde presset på politikerne

En Öresunds minister behöver finnas

Lavere priser på transport, regional priser for transport over Øresund - priselasticiteten taler også for dette.

Närmare samarbete behövs mellan Malmö och Köpenhamn! Hitta lösningar städerna emellan för att öka integrationen och stärka samarbetet. Bygga på styrkorna.

Nationell politik är avgörande. Vi måste ha bättre relationer på hög nivå, bättre kontakter på departementen. Vad sägs om en ”Öresundsambassad” i Sthlm?

Priset för pendling skall samordnas i Öresundsregionen

Planera för två Öresund Talks per år

Opdatering af skatteaftalen mangler både for arbejdsgivere og arbejdstagere

Digitala tjänster som fungerar på tvärs

Se på Norrlands närvaro i Sthlm. De har varit där fysiskt under lång tid och nu bär det frukt i norr

Engagera Skånes näringsliv i frågorna

Bygg fler förbindelser som behövs efter 2040. En Öresundsmetro avlastar Öresundsbron och skapar större arbetsmarknad i regionen

Opdater reglerne for tredjelandsstatsborgere. Lav en særlov i stil m. den der findes for ukrainere.

Fælles data på arbejdsmarkedet på tværs af Øresundsregionen.

Konkret berätta om jobbmöjligheter på andra sidan och vad det innebär

Påverkansplan på finansministernivå om skatteavtalet. Samarbetsministrar kommer inte kunna lösa ut stora ekonomiska frågor.

Indfør en 49 euro månedsbillet over Øresund .. ligesom i Tyskland

Vi skal have en ny Skatteaftale nu! Nordisk Ministerråd, Grænsehindresrådet har gjort forarbejdet!