Øresundsregionen

Øresundsregionen og Nordens største arbejdsmarked

  • Øresundsregionen består af Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne.

  • Regionen har ca. 4,3 millioner indbyggere

  • Øresundsregionen er Nordens største arbejdsmarked med ca. 2 millioner beskæftigede

  • Et fuldt integreret arbejdsmarked over Øresund kan resultere i en årlig gevinst på op mod 2,9 milliarder DKK for svensk og dansk økonomi tilsammen og ville samtidig forøge det årlige skatteprovenu med op mod 1,3 mia. DKK.

  • Samlet set pendlede ca. 16.900 personer til arbejde mellem Danmark og Sverige i 2021

  • Ca. 15.800 personer pendlede fra Sverige til Danmark

  • Ca. 1100 personer pendlede fra Danmark til Sverige

  • Svenskere, der pendler til Danmark for at arbejde, bidrog med 8,8 mia. DKK (2021-priser) til Danmarks BNP

  • Der er mangel på arbejdskraft i Danmark inden for visse brancher, mens der er arbejdsløshed i Skåne.

  • Et mål for et mere integreret arbejdsmarked er 30.000 pendlere i 2030.

Malmø med Øresundsbron i baggrunden.