Information til jobsøgende om behandling af personoplysninger

Vi følger gældende regler i henhold til databeskyttelseslovgivningen (GDPR) for at beskytte din personlige integritet, når du søger arbejde i Øresundsbron.

Dine personoplysninger vil blive brugt i Øresundsbron af de personer, som arbejder med rekrutteringen. Personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med rekrutteringen og i anonymiseret statistik. Den retslige grund for behandlingen af dine personoplysninger er Øresundsbrons berettigede interesse for at administrere og dokumentere rekrutteringsprocessen og i visse tilfælde samtykke. Efter afsluttet rekrutteringsproces gemmes oplysningerne for at kunne bruges i tilfælde af en eventuel klage i forbindelse med rekrutteringen f.eks. med baggrund i ligebehandlingslovgivningen. Når muligheden for at klage ikke længere er til stede, vil informationerne blive slettet.

Som støtte i rekrutteringsprocessen benytter vi ofte en internetbaseret rekrutterings- og udvalgsportal, som ligger hos tredjepart, som har den fulde ophavsret og rettighed til sine produkter.  Øresundsbron er selvstændig dataansvarlig for de personoplysninger, som udleveres til Øresundsbron via 3. part. 

Følgende personoplysninger vil blive være tilgængelig for Øresundsbron: Oplysninger, som du selv taster ind / oploader i portalen, dit CV og ansøgning samt anden information, som du udleverer til os som f.eks. beviser og anbefalinger.

Desuden vil vi registrere notater fra eventuelle interviews, samtaler med referencer og resultat af personlighedstest.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen eller rekrutteringsdatabasen kan du henvende dig til vores HR-afdeling. Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger på en forkert måde, kan du henvende dig til Datatilsynet eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har ret til uden omkostninger at få information om hvilke personoplysninger, der er registreret om dig hos Øresundsbron. Send din anmodning til Øresundsbrons HR-afdeling på mail jgo@oresundsbron.com. Hvis du mener, at vi opbevarer oplysninger om dig som er forkerte eller misvisende, bør du kontakte os umiddelbart. Du kan endvidere meddele os, hvis du på nogen måde ønsker at begrænse håndteringen af dine personoplysninger, har indvendinger mod håndteringen, eller ønsker oplysningerne slettet.