Film og fotografering på Øresundsbron

Øresundsbron oplever en stor interesse fra fotografer, produktionsselskaber og redaktører. Her fortæller vi overordnet om de regler, der gælder ved fotografering og filmoptagelse på Øresundsforbindelsen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at reglerne respekteres og efterleves.

Ved betalingsanlægget
Kontakt os venligst på forhånd, hvis du planlægger at fotografere ved betalingsanlægget. Det hjælper personalet, der overvåger trafikken og arbejder på betalingsanlægget, med at vide, hvad der foregår, og hvem det er, som er på stedet.


Generelt er det tilladt at stå på fortovet ved bygningerne på nord eller sydsiden af betalingsanlægget og filme ud mod trafikken. Vær opmærksom på at det er forbudt at gå ud på vejbanerne uden tilladelse og ledsagelse af broens personale.


Ude på forbindelsen

Ved fotografering ude på forbindelsen, er det stort set som at filme på hvilken som helst motorvej. Man må gøre, hvad man må på en almindelig motorvej, så længe færdselsreglerne overholdes.

Det er med andre ord tilladt at filme med kamera inde i en bil, så længe der ikke stikker noget ud af bilen. Det er også tilladt at filme i en bil, der bliver bugseret bag en anden bil.


Det er ikke tilladt at have kamera på en arm eller kran, så det stikker ud af bilen. Man må samtidigt ikke køre parallelt med to biler, så man spærrer overhalingsbanen for andre i trafikken. Du må naturligvis gerne lave en normal overhaling.


Det er ikke tilladt at stoppe bilen, og du skal holde dig inden for de gældende hastighedsregler og hverken køre for hurtigt eller for langsomt.


For at filme på en motorvej, behøver du altså ikke tilladelse fra os. Men det gør det lettere for trafikovervågningen at vide, hvad der foregår, og hvem der har ansvaret for fotograferingen. Derfor ønsker vi at blive kontaktet på forhånd med information om dag, tidspunkt og navn på kontaktperson.


Det hjælper os også, hvis vi får spørgsmål fra kunder, der ringer ind og undrer sig. Vi skal muligvis også tage kontakt, hvis der sker noget særligt på broen, mens optagelserne er i gang.


For henvendelser der kræver assistance fra Øresundsbrons personale, altså hændelser som adskiller sig fra normal kørsel på motorvejen, skal du henvende dig til os mindst tre uger i forvejen. For hver enkelt sag, beslutter vi os for, hvad vi kan hjælpe med, alt efter hvad det er for et projekt, vores ressourcer og øvrige praktiske forhold.


Filmoptagelse og fotografering fra droner

Det er ikke tilladt at flyve med droner over kørebanen og betalingsanlægget på Øresundsbron. Øresundsbron udsteder ikke tilladelser, men henviser til de relevante myndigheder i Danmark og/eller Sverige, afhængig af hvor droneflyvningen foregår. Find ud af, hvilke særlige regler der gælder i nærheden af Københavns Lufthavn i Kastrup.


Reglerne for fotografering og filmoptagelser fra droner er generelt forskellige i Sverige og Danmark.

Se hvilke regler der gælder i Sverige: Transportstyrelsen

Se hvilke regler der gælder i Danmark: Trafikstyrelsen


Kontakt Øresundsbrons kommunikationsafdeling via press@oresundsbron.com i god tid inden den planlagte fotografering og/eller filmoptagelse.