FAQ for journalister

Øresundsbron får mange spørgsmål fra medierne, og kommunikationsafdelingen giver gerne svar. Her samler vi en række af de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med vejr, vind eller ulykker på broen.

Hvornår lukker Øresundsbron?
Øresundsbron skal være åben og tilgængelig døgnet rundt. I nogle tilfælde er forbindelsen tvunget til at lukke ned af sikkerhedsmæssige årsager. Oftest skyldes det vejr og vind eller ulykke på motorvejen.

Hvor ofte lukker Øresundsbron?
Øresundsbrons trafiksikkerhed og tilgængelighed er meget høj og altid prioriteret. Vejrrelaterede lukninger og ulykker kan ikke helt undgås, men tilgængeligheden ligger ofte på 99,9 procent hvert år. Tilgængeligheden rapporteres hvert år i årsrapporten.

Hvilke vindstyrker skal der til for at broen lukkes?
Ved hård vind advares vindfølsomme køretøjer mod at køre over broen. Bliver det endnu værre, skal broen muligvis lukkes ned af sikkerhedsmæssige årsager. Hvor kraftig vind det kræver afhænger af flere faktorer, herunder vindretningen. Vind der går langs broen er ikke lige så farlig som vind, der går på tværs af broen. Helt generelt kan man sige, at motorvejen lukkes ned med vind på 25 m/s og jernbanen med vind på 27 m/s.

Hvorfor mangler Øresundsbron trafikinformation om togtrafikken?
I sidste ende er det togoperatørerne, der bestemmer over togtrafikken. Henvendelser om togtrafikken henvises derfor til togoperatørernes presseafdeling.

Hvornår åbner broen igen?
Broen åbner så hurtigt som muligt, når sikkerheden er genoprettet. Drejer det sig om vind, åbner broen, når en vis vindstyrke er opretholdt i et vist tidsrum (normalt 23 m/s i 10 minutter). Når broen lukker på grund af en ulykke, skal beredskabet have afsluttet deres arbejde. Nogle gange skal vejen også renses, hvis der for eksempel er spildt olie.

Lukker broen på grund af glatføre?
Øresundsbron har sine egne snerydnings- og saltningsvogne, hvilket gør os i stand til hurtigt at salte og rydde sne, når behovet opstår. Det er derfor meget sjældent, at vi skulle lukke af den grund.

Hvorfor er begge vejbaner spærret i tilfælde af en bilulykke?
Beredskabet skal muligvis have adgang til begge vejbaner for at kunne udføre deres arbejde og sikre adgangsveje for det svenske og danske beredskab.

Hvad sker der ved faldende is?
I sjældne tilfælde, kan der om vinteren dannes is på skråkablerne. Når temperaturen efterfølgende begynder at stige, kan isen falde ned. Dette udgør en risiko for bilisterne og kan derfor være nødvendigt at lukke motorvejen, indtil isen er faldet ned af sig selv. Vi inspicerer mængden af is manuelt og åbner broen igen, så snart der er ingen risiko for faldende is.

Hvorfor kan I ikke bare gå op og slå isen ned?
Det er ikke ressourcemæssigt muligt at have det tekniske udstyr, der skal til, og konstant have det tilgængeligt og klar, til de få lejligheder om året, der er tale om.

Planlægger i lukninger?
Fire gange om året er trafikken i det ene tunnelrør tovejs, så vi kan udføre vedligeholdelsesarbejde i det andet. I løbet af den næste nat udføres det samme arbejde i det andet tunnelrør. I forbindelse med at biltrafikken omlægges til tovejskørsel, vil motorvejen være spærret i en kort periode. Vi informerer altid medierne om dette på forhånd.

Hvorfor er der vand i tunnelen?
Det hænder, særligt om vinteren, at der opstår mindre vandlækager i tunnelen. Det er ufarligt og helt normalt. Tunnelen består af betonelementer. Beton udvider sig i varme og trækker sig sammen i kulde. Elementerne er derfor sammenføjet med et blødere materiale, som gør det muligt for betonen at bevæge sig. Det hænder, at der trænger små mængder vand igennem fugerne. Dette er tunnelen bygget til at håndtere.

Må man filme broen med droner?
Det er ikke tilladt at flyve droner over vejbanen på broen eller over betalingsanlægget. Der gælder også særlige regler for flyvning i nærheden af lufthavnen. Reglerne for filmoptagelse og fotografering med droner er generelt forskellige mellem Sverige og Danmark.

Læs mere om hvad der gælder for filmning og fotografering her.