Hvorfor kan jeg ikke høre alle radiokanaler i tunnellen?

Øresundsbro Konsortiets sendetilladelse for FM-kanaler er begrænset til public service-kanaler, og det er derfor ikke muligt at sende kommercielle radiokanaler på nuværende tidspunkt. 

Øresundsbron sørger for at udvalgte radiokanaler på FM-båndet forstærkes i Øresundstunnelen. 

Udvalget af radiokanaler er baseret på Øresundsbro Konsortiets sendetilladelse, som på nuværende tidspunkt er begrænset til public service-kanaler fra Danmarks Radio og Sveriges Radio, og ikke kommercielle kanaler. 

De enkelte kanalers tilgængelighed udvides i takt med, at udstyret i tunnelen udskiftes og nyere teknologi kommer til, men overordnet set prioriteres de kanaler, der udsender trafikinformation til bilisterne. 

Det er derudover muligt for Øresundsbrons Trafikcenter at gå ind og overtage sending på de relevante radiofrekvenser, hvis der opstår en nødsituation.


At køre på broen